Reformatorische Peuterspeelzaal

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft een reformatorische peuterspeelzaal: de Schatzoekertjes. Deze is gevestigd in de reformatorische basisschool Ds. D. Aangeenbrugschool, te Terneuzen. De doelstelling van deze peuterspeelzaal is ontmoeten, spelen en ontwikkelen er wordt gewerkt aan de hand van een VVE programma waarbij rekening wordt gehouden met de reformatorische identiteit.

Uiting van de identiteit in de praktijk:

De reformatorische peuterspeelzaal biedt  het kind de mogelijkheid om zich op diverse terreinen te ontwikkelen in combinatie met het omgaan met leeftijdgenootjes. De nadruk ligt op het samen beleven, ontwikkelen, spelen en samen genieten.
Daarnaast is het samen bidden, danken, zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel een wezenlijk onderdeel.
De peuterspeelzaal  is bedoeld als voorbereiding  naar de basisschool, waarbij gestreefd wordt naar een doorgaande ontwikkelingslijn en overdracht.

Aanmeldingen:

Van de ouders wordt verwacht dat zij de grondslag van de peuterspeelzaal, zoals verwoord is in de identiteitsverklaring, onderschrijven. Door middel van het ondertekenen van de identiteitsverklaring stemmen zij in met de grondslag van de peuterspeelzaal en de regels die daar gelden, zoals het dragen van een rok/ jurk door de meisjes.

Peuterspeelzaal de Schatzoekertjes wordt niet met subsidie van de gemeente Terneuzen ondersteund. Voor meer informatie over kosten en plaatsing kunt u contact opnemen met de afdeling planning en plaatsing:

telefoon: 0115-612368

email: klantcontact@kinderopvangzvl.nl