Startgroepen

Op 31 augustus gaan we in Sas van Gent en Clinge werken met Startgroepen.

Uw peuter in de leeftijd van twee tot vier jaar mag vijf ochtenden in de week komen spelen, ervaren en leren met leeftijdsgenootjes onder leiding van de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en de leerkracht van de basisschool.

De startgroep biedt uw kind alle ontwikkelingskansen èn een goede aansluiting op de basisschool tegen een zeer

gereduceerd tarief!

Hoe werkt de startgroep:

• Peuters van twee tot vier jaar zijn welkom vijf ochtenden per week

• Nauwe samenwerking tussen school en peuteropvang

• Kwaliteit, kennis en ervaring in het werken met zeer jonge kinderen

• Werken met Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Kosten: Vijf dagdelen halen, twee betalen! Dus wanneer u twee dagdelen de

peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf afneemt, krijgt u drie ochtenden gratis.

• Afhankelijk van uw inkomen zijn de netto-kosten van €0,25 per uur (minimum

inkomen) tot €0,62 per uur (modaal inkomen).

• Kleine groepen van maximaal 16 peuters

• Uitvoering door leerkracht en pedagogisch medewerker

• Alleen toegankelijk voor kinderen wonend in Sas van Gent of Clinge(postcodebeleid)

• Hèt alternatief voor de Belgische kleuterscholen

• Naadloze aansluiting op de basisschool

Bent u nieuwsgierig geworden naar de Startgroep en het samenwerkingsproject

tussen scholengroep Perspecto en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen? Kom dan

snel een kijkje nemen in Sas van Gent of Clinge.

U bent met uw kind(eren) meer dan welkom!

Voor contactadressen zie de bijgevoegde flyers.