Hulp bij aanvragen toeslag

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die beiden werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk ontvangen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Deze toeslag dient u zelf aan te vragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.
Ouders sluiten een overeenkomst met een kindercentrum en betalen zelf de factuur. De inkomensafhankelijke overheidsbijdrage én de werkgeversbijdrage van de opvangkosten ontvangen de ouders via de Belastingdienst. Uw netto kosten zijn dus bijna altijd veel lager dan de bruto kosten.

U kunt kiezen of u de kinderopvangtoeslag zelf wilt ontvangen, of dat u het direct naar Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen laat overmaken. Het voordeel van deze laatste mogelijkheid is dat u dan van KOZV maandelijks een nota ontvangt waarop u alleen uw eigen deel, dus alleen de netto kosten, moet betalen. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier voor kinderopvangtoeslag. Hiervoor vult u het rekeningnummer van KZV in: IBAN nummer NL89ABNA0630976295.

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin u de aanvraag doet tot de maand ervoor. Vraag kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan! Sinds januari 2012 is het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen. Wijzigingen kunt u nog wel achteraf doorgeven aan de belastingdienst. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag kan ingewikkeld zijn.

Daarom bieden wij u gratis hulp bij het aanvragen van uw kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst

U kunt hiervoor een afspraak maken via het hoofdkantoor tel 0115-612368, bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur.

Via email kan ook: toeslagen@kinderopvangzvl.nl

Om u goed te kunnen helpen hebben wij het volgende nodig:

- DigiD van beide ouders of verzorgers

- salarisgegevens van beide ouders of verzorgers