Veel gestelde vragen Corona

Beslisboom neusverkouden kinderen. Twijfelt u of uw kind de opvang kan bezoeken? Maak dan gebruik van de beslisboom neusverkouden kinderen. For English speaking parents there is a decision tree nasal cold child if you wonder if your child kan go to daycare.

Hebt u nog vragen over de afgelopen periode? Of over de herstart op maandag 1 mei? Dan hopen wij dat u het antwoord vindt in deze bijlage.

Update: English Letter compensation

Update Flyer 24 uurs noodopvang langere sluitingsperiode scholen en kinderopvang.

De GGD voert aangepast toezicht uit tijdens de noodopvang periode. Zie bijlage

FAQ Compensation childcare during closure.

Ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen kunnen gebruik maken van noodopvang gedurende avonden, nachten en weekends.

Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u dit aangeven op de groep of mailen naar corona@kinderopvangzvl.nl.

In deze flyer vindt u meer informatie over 24-uursopvang.

Update voor ouders,  infomatie Corona 24 maart 2020, lees onze laatste update.

Veel gestelde vragen over Kinderopvang en Corona.

Goed nieuws! Alle ouders die tijdens de sluiting van kinderopvang hun rekening betaald hebben krijgen deze gecompenseerd via hun kinderopvangorganisatie. Lees hier het persbericht tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang.

Press release Compensation childcare for all caretakers
General information for all parents and carers who make use of our childcare facilities regarding corona measures

Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen (link naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier. (Link naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenlijst op rijksoverheid.nl) We gaan er van uit dat dit voor alle functies in de cruciale beroepsgroepen geldt, ook bv. voor administratieve en ondersteunende functies. Voorbeelden van bedrijven uit onze regio die onder de cruciale beroepen vallen zijn oa: DOW, Yara, Elopack, supermarkten, Zorgsaam, SVRZ, Tragel, afvalverwerking, Evides, Delta.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
  • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
  • Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
  • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
  • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
  • Uw eigen bijdrage wordt gecompenseerd door uw kinderopvangorganisatie.

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.
Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand.  Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort. is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Mijn kind is morgen welkom op school, maar is er ook BSO?
Uw kind is morgen welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze maandag in principe op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde  gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik morgen naar mijn werk?
Neem contact op met je werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.