Openingstijden

Kinderdagverblijven

Alle kinderdagverblijven zijn standaard open van 7:30 uur tot 18:00 uur. Een dag kinderdagverblijf bestaat uit twee dagdelen van ieder 5 uur en een kwartier

Verlengde opvang is mogelijk op zowel kdv als bso van 6:30 uur tot 7:30 uur en van 18:00 uur tot 18:30 uur.

Afname van verkorte dagdelen is mogelijk. Een verkort dagdeel 's morgens is van 9:45 uur tot 12:45 uur en 's middags van 12:45 uur tot 15:45 uur.

Buitenschoolse opvang

Openingstijden, tijdens schoolweken maandag tot en met vrijdag:

Voorschoolse opvang: 07.30 tot 09.00 uur

Naschoolse opvang kort (maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en indien vrijdagmiddag school ook vrijdagmiddag):  15.00 uur tot 18.00 uur

Naschoolse opvang lang (woensdagmiddag en indien vrijdagmiddag geen school ook vrijdagmiddag: 11.30 tot 18.00 uur.

Mee-eten (woensdagmiddag, vrijdagmiddag): 11.30 tot 13.30 uur.

Openingstijden buitenschoolse opvang tijdens vakantieweken: maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.00 uur. Vakantieopvang kan in een andere bso dan de eigen bso plaats vinden.

Afname van verkorte dagdelen is bij vakantie-opvang en naschoolse opvang lang mogelijk van 9.45 uur tot 12.45 uur en van 12.45 uur tot 15.45 uur.

Let op: Niet alle bso’s en kdv's zijn alle dagdelen geopend.

Peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen van zijn gedurende 3 of 4 uur per dagdeel geopend. Dit is afhankelijk van de gemeente waar de peuterspeelzaal gevestigd is.

Informatie over openingstijden en openingsdagen vindt u bij de locatie zelf door onderaan de pagina op een plaats te klikken en daarna de locatie van uw keuze te selecteren.    

Centraal kantoor

Het centraal kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.