Gastouder worden

Werken aan huis 

Als gastouder van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen vang je op professionele wijze kinderen op in je eigen thuisomgeving. Ideaal als je ook nog de zorg hebt voor je eigen kind of kinderen. Of misschien juist omdat die al groter zijn en je nu meer tijd hebt gekregen. Als gastouder heb je de vrijheid om je eigen dag in te delen en je bepaalt zelf hoeveel kinderen je wil opvangen en hoeveel uur per week.

Onze mogelijkheden

Als gastouder ontvang je een vaste vergoeding per kind per uur. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal kinderen dat je opvangt en het aantal uren dat je opvang biedt. Je kunt op één of meerdere kinderen tegelijk passen, 5 uur per week of zelfs 50 uur per week. Een gastouder mag op maximaal 6 kinderen tegelijkertijd passen, eigen kinderen onder de 10 jaar meegerekend. Je krijgt daarbij steeds deskundige begeleiding en ondersteuning van ons gastouderbureau.

We vragen een minimumleeftijd van 21 jaar en een diploma op Mbo 2 niveau van een kindgerichte opleiding.

Onze werkwijze

Tijdens het kennismakingsbezoek bij jouw thuis bespreek je met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau op welke dagen en tijden je beschikbaar bent en hoeveel kinderen je wil opvangen. Ook andere zaken komen dan aan de orde, zoals opvoeding, kindvriendelijkheid en normen en waarden. Je huis wordt op veiligheid nagelopen. Als je aan alle voorwaarden voldoet, dan melden we je aan bij de gemeente en komt de GGD ook nog eens bij je thuis voor een controle. Als die controle goed is, kan je als gastouder officieel aangemeld worden in het Landelijk Register Kinderopvang.

De bemiddelingsmedewerker die verantwoordelijk is voor de regio waarin je woont gaat vervolgens aan de slag om kinderen bij je te plaatsen. Je kan natuurlijk ook zelf klanten werven. Als de wensen van de ouder die opvang zoekt passen bij jouw mogelijkheden, dan vindt een kennismakingsgesprek plaats. Bij een positief verloop van dit gesprek worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Hierna kan de opvang starten.   

Jouw

voordelen als gastouder

 • Je werkt thuis, in je eigen vertrouwde omgeving
 • Je bepaalt zelf je werkrooster
 • Je ontvangt een vast uurtarief per kind
 • KOZV organiseert gratis toegankelijke cursussen en themabijeenkomsten voor gastouders
 • Wij betalen de kosten die voortkomen uit wettelijke verplichtingen (Aanvraag VOG, EHBO-cursus, inschrijving in het Landelijk Register)
 • Als gastouder kan je deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van KOZV
 • Het gastouderbureau regelt de zakelijke kant van de opvang
 • Een vaste bemiddelingsmedewerker biedt ondersteuning tijdens de opvang
 • Je kan op ons rekenen voor advies in geval van problemen of conflicten
 • Wij houden je op de hoogte van wijzigingen in regelgeving
 • En bovenal: je ontvangt heel veel liefde van de kinderen die je opvangt!