BSO+ Hulst

De BSO+ biedt buitenschoolse begeleiding of behandeling aan kinderen van 4 t/m 13 jaar die extra zorg en aandacht nodig hebben. Zij kunnen ontwikkelings- en/of gedragsproblemen hebben en/of een licht verstandelijke beperking. Jouw kind kan het bijvoorbeeld moeilijk vinden om contact te leggen of te onderhouden met andere kinderen, kan moeilijk vertellen wat hem of haar bezighoudt of wat hij of zij voelt of (negatief) denkt over zichzelf. Daarnaast heeft jouw kind meer structuur nodig dan een reguliere buitenschoolse opvang kan bieden.

De BSO+ is erop gericht om de sociaal emotionele vaardigheden van jouw kind te vergroten. Tegelijkertijd wordt er op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier invulling gegeven aan zijn of haar vrije tijdsbesteding. Door deze vorm van begeleiding/behandeling krijgt jouw kind in een vroegtijdig stadium extra zorg, waardoor ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp voorkomen kunnen worden.

Wij zijn gevestigd in SBaO De Brug in Hulst, school voor speciaal basisonderwijs. Op onze Bso kunnen maximaal 12 kinderen per dag terecht. Elke dag zijn er vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en ziet de dagindeling er ongeveer hetzelfde uit. De dag is hierdoor voorspelbaar, waardoor je kind zich vlug veilig en vertrouwd voelt.

De begeleiding/behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het stimuleren van gewenst gedrag;
 • Het aanleren van nieuwe vaardigheden;
 • Het bevorderen van positief contact;
 • Het omgaan met ongewenst gedrag.

De pedagogisch medewerkers worden bij deze begeleiding/behandeling ondersteund door een gedragsdeskundige vanuit Juvent. 

De BSO+ is een samenwerkingsverband van Juvent en Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen. Samen zetten wij onze expertise in om jouw kind naschoolse begeleiding/behandeling op maat te bieden. Het bundelen van krachten maakt de BSO+ tot een succes. Ons uitgangspunt is dan ook om zoveel mogelijk met alle betrokken partijen (ouders, school en andere hulpverleners) samen te werken en in gesprek te blijven. De BSO+ is er niet alleen voor je kind, maar voor al jouw opvoedvragen.

Contactgegevens

Koolstraat 17
4561 GW Hulst
0114-310779
bsoplus@kinderopvangzvl.nl

LRK Nummer: 249388716
LRK Link en GGD rapport: link

Opvangtijden

 • Maandag tot en met vrijdag van 14:45 tot 18:00 uur
 • Woensdag van 11:45 tot 18:00 uur

Verlengde Openingstijden

 • Van 7:00-7:15 en van 18:00 tot 18:15-18:30 uur

Vakanties

 • Van 7:30 tot 18:00 uur, afhankelijk van het kindaantal
 • Voor kinderen met indicatie van 9:00 tot 15:00 uur

School Vakanties

 • Open, afhankelijk van het kindaantal.
 • Erkende feestdagen gesloten

Unit manager

Jeroen van Loon
E-mail: jvanloon@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 06-51607423

Planner

Jennifer Leenknecht
E-mail: jleenknecht@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 0115-552231

Vind de opvang bij jou in de buurt

Postcode & Type opvang