Buitenschoolse opvang De Kinderburcht

Buitenschoolse opvang (bso) De Kinderburcht is gevestigd in basisschool ‘De Warande’ in Axel.
De bso is aan de school gebouwd. Er zijn 2 grote groepsruimtes en een ruime hal. We kunnen ook gebruik maken van de gymzaal, wat we vooral in de winter vaak doen.

Onze grote trots is de natuurtuin met een grote zandbak, een wilgenwigwam, een tuintje, struiken en bomen. Het nodigt de kinderen uit tot onderzoek, fantasie en creativiteit en het biedt de mogelijkheid om te tuinieren. Verder kan er op het grote schoolplein naar hartenlust gespeeld worden: denk aan voetballen, rollenspel en knikkeren. Binnen is er een ruimte voor jonge kinderen ingericht en een voor de oudere kinderen. Er zijn speelhoeken, een loungehoek en een computerhoek. 

Wij vinden het belangrijk dat de opvang in huiselijke sfeer plaatsvindt waar de kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontspannen. We stimuleren kinderen zich te ontwikkelen op gebieden die hen aanspreken met mogelijkheden tot ontspanning en inspanning. Naast sporten en (buiten) spelen knutselen we veel.

We werken met een vast team van pedagogisch medewerkers zodat we een band kunnen opbouwen met de kinderen.

Op Facebook laten we door middel van foto’s zien wat we gedaan hebben. Zeker de moeite waard om te bekijken. "Live"komen kijken is ook mogelijk, je bent van harte welkom voor een rondleiding!

Contactgegevens

Burchtlaan 7
4571 HR Axel
0115-531415
kinderburcht@kinderopvangzvl.nl

LRK Nummer: 183522321
LRK Link en GGD rapport: link

Opvangtijden

  • Voorschools maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 8:30 uur
  • Naschools maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:30 tot 18:00 uur
  • Woensdag van 12:15 tot 18:00 uur

Verlengde Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 6:30 tot 7:30 uur en van 18:00 tot 18:30 uur
  • Verkorte dagdelen mogelijk van 9:45 tot 12:45 en van 12:45 tot 15:45 uur.
  • Verkorte dagdelen voor Bso alleen mogelijk in vakantieweken en bij afname lange middagdagdelen

Vakanties

  • Maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 18:00 uur.

School Vakanties

  • Tijdens de schoolvakanties vindt de opvang plaats op bso de Kinderburcht of bso Drakenstein (beiden in Axel)

Senior pedagogisch medewerker

Anne de Kok
E-mail: AdeKok@kinderopvangzvl.nl

Unit manager

Maaike de Letter
E-mail: mdeletter@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 0651608180

Lokale Oudercommissie

Oudercommissie Axel
E-mail: ocaxel@kinderopvangzvl.nl

Planner

Sophie Koreman
E-mail: SKoreman@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 0115-552230

Vind de opvang bij jou in de buurt

Postcode & Type opvang