Buitenschoolse opvang De Kinderkeet

De naam Kinderkeet heeft een kindje van onze buitenschoolse opvang (bso) bedacht en is afgeleid van de 'keet' die aan onze buitenschoolse opvang grenst.

Het team bestaat uit 3 vaste, enthousiaste pedagogisch medewerkers met ieder een andere werkervaring. We vullen elkaar aan, de een is erg creatief, de ander juist weer sportief en weer een ander is een combinatie van die twee. Ons team wordt natuurlijk versterkt door een hele groep invalkrachten en stagiairs, die ieder hun steentje bijdragen aan het speelplezier op onze bso.

Doordat de bso gevestigd is in basisschool de Steiger, betekent dit behalve een nauw samenwerkingsverband ook, dat we gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten.

Onze bso is verdeeld in twee vrolijke ruimtes met iedere ruimte genoeg plaats voor 20 kinderen. De activiteiten die wij doen, en foto’s daarvan, zetten wij op Facebook

Contactgegevens

Sloelaan 41a
4535 ED Terneuzen
0115-622900
kinderkeet@kinderopvangzvl.nl

LRK Nummer: 169061723
LRK Link en GGD rapport: link

Opvangtijden
  • Maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 8:30 uur en van 15:00 tot 18:00 uur
  • Woensdag en vrijdagmiddag van 11:30 tot 18:00 uur

Verlengde Openingstijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 6:30 tot 7:30 uur en van 18:00 tot 18:30 uur
  • Verkorte dagdelen mogelijk van 9:45 tot 12:45 en van 12:45 tot 15:45 uur.
  • Verkorte dagdelen voor bso alleen mogelijk in vakantieweken en afname lange middagdagdelen

Vakanties

  • In de vakanties zitten wij samengevoegd met twee andere locaties. Op kindercentrum het Kinderplein aan de Bellamystraat in Terneuzen worden de kinderen van groep 1 t/m 4 opgevangen en de kinderen van groep 5 t/m 8 komen naar Sportbso2move in Terneuzen aan de Vliegende Vaart 7.
  • Maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 18:00 uur indien er meer dan 3 kinderen per dagdeel zijn.

Schoolvakanties

  • Erkende feestdagen gesloten.

Senior pedagogisch medewerker

Lindsey de Winkel
E-mail: LdeWinkel@kinderopvangzvl.nl

Unit manager

Marjolijn van den Berg
E-mail: mvandenberg@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 06-51610641

Planner

Jaimy Dees
E-mail: JDees@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 0115-552235

 

Vind de opvang bij jou in de buurt

Postcode & Type opvang