Kindercentrum Ter Doest kdv en bso

600_terdoest_1.jpg600_terdoest_2.jpgKindcentrum Ter Doest in Graauw

Welkom bij ons Kindcentrum ter Doest. Jullie vinden ons in de gelijknamige basisschool Ter Doest. We vangen in ons kinderdagverblijf  kinderen op van 0 - 4 jaar en op de bso van 4 -13 jaar.


Op ons kinderdagverblijf hanteren we iedere dag een vast dagritme waarbij ruimte is voor eigen ritme qua eten en slapen. Ouders zorgen voor het eigen flesje van het kind, knuffels en/of een speen en een eigen slaapzak. Wanneer het kind jonger dan een jaar is, schrijven we een overdracht in Jaamo hierin kunnen de ouders het dagritme en de gewoontes van thuis schrijven en noteren wij wat er op de groep is gedaan.

Onze binnenruimte van het kinderdagverblijf is een groot lokaal met aparte en afgesloten baby-/dreumesruimte waarin ze veilig kunnen spelen en kruipen. We hebben een poppenhoek met keukentje, een bouwhoek, een leeshoek, een autohoek, een legotafel en een grote tafel waaraan geknutseld kan worden. Buiten hebben we een groot schoolplein met zandbak en voor kinderen van kinderdagverblijf nog een glijbaan, gras, evenwichtsbalk. Een plek waar ze veilig kunnen spelen.

De bso heeft verschillende hoeken zoals bouwhoek, arihockey tafel en kappershoek etc. Daarbij kunnen ze ervoor kiezen om spelletjes te spelen of te knutselen. Buiten spelen doen we op het schoolplein van Ter Doest.

Wij vinden het belangrijk dat de schoolgaande kinderen hun tijd hier zoveel mogelijk zelf
kunnen indelen. We bieden dagelijks activiteiten aan en stimuleren de kinderen te spelen. Vrij spel en een aangeboden activiteit worden afgewisseld. Bij het uitvoeren van activiteiten spelen we in op spellen en creatieve activiteiten voor jongens en meisjes.

We werken met thema’s die spreken tot de verbeelding van de kinderen. Denk hierbij
aan thema’s als; de natuur, boerderij, zomer, Sinterklaas, knuffels, beroepen, etc. De
activiteiten die wij aanbieden sluiten op het thema aan. Voorbeelden van dagelijkse activiteiten zijn; knutselen, gezamenlijk spel, kringgesprek, voorlezen, bewegingsspelen,
natuurgerichte activiteiten, etc. Meer incidenteel worden grotere activiteiten zoals;
poppenkastvoorstelling, modeshow, uitstapje, etc. Door het bieden van een gevarieerd
aanbod aan activiteiten leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen.

In schoolvakanties zijn kinderen vaak langer op de buitenschoolse opvang en is er
ruimte om grotere activiteiten te organiseren. Organisatie breed wordt er iedere vakantie
aan de hand van een thema een activiteitenplanning gemaakt. We motiveren ieder kind
om mee te doen, maar houden ook dan rekening met hun individuele behoeftes. Als
activiteit kan er gekozen worden om af en toe eens weg te gaan, buiten het gebouw/
terrein. Hierbij kan je denken aan een wandeling naar het bos of speeltuintje maar ook
een uitstapje naar de bibliotheek, een winkel, de markt of natuurspeeltuin behoren hier
toe. Voor uitstapjes minder dan 5 km wordt toestemming geven op het inschrijfformulier.
Voor uitstapjes voor meer dan 5 km wordt voorafgaand toestemming gevraagd.

Wij zijn elke werkdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur en op aanvraag vanaf 6.30 uur tot 18.30 uur. (met uitzondering van zon en feestdagen en een studiedag voor het personeel. Ook in de schoolvakanties zijn wij geopend mits er 3 of meer kinderen zijn.
Als er minder dan 3 kinderen zijn en we niet open kunnen gaan op Ter Doest, dan worden
kinderen doorverwezen naar Foxkidz Kloosterzande of Hulst. Ouders van kinderen die een
contract hebben op vaste dagen ondertekenen hiervoor formulier 60, het
toestemmingsformulier samenvoegen groepen.

Benieuwd naar onze locatie? Kom gerust eens bij ons langs, wij kijken er naar uit!

Contactgegevens

Jacintastraat 1
4569 GJ Graauw
0114-633182
terdoest@kinderopvangzvl.nl

LRK Nummer: KDV 149857184
LRK Link en GGD rapport: link

LRK Nummer: BSO 149620883
LRK Link en GGD rapport: link

Opvangtijden

  • Maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 18:00 uur

Verlengde Openingstijden

  • 7:00 tot 7:30 uur
  • Verkorte dagdelen mogelijk van 9:45 tot 12:45 en van 12:45 tot 15:45 uur.
  • Voor bso alleen mogelijk op lange dagdelen, in de vakantie en bijvoorbeeld op woensdagmiddag.

School Vakanties

  • Schoolvakanties geopend
  • Erkende feestdagen gesloten

Senior pedagogisch medewerker

Annelies de Waal
E-mail: adewaal@kinderopvangzvl.nl

Unit manager

Jeroen van Loon
E-mail: jvanloon@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 06-53576014

Planner

Jennifer Leenknecht
E-mail: jleenknecht@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 0115-552231

Locale oudercommissie

octerdoest@gmail.com

Vind de opvang bij jou in de buurt

Postcode & Type opvang