BSO+

In Hulst, Terneuzen en Sluis hebben we een BSO+. Een BSO+ is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar die extra zorg en aandacht nodig hebben. Zij kunnen ontwikkelings- en/of gedragsproblemen hebben en/of een licht verstandelijke beperking. De kinderen die naar de BSO+ komen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om contact te leggen of te onderhouden met andere kinderen, ze vinden het lastig om te vertellen wat ze bezighoudt of wat ze voelen of ze denken negatief over zichzelf. Ze hebben meer zorg nodig dan andere kinderen en  meer behoefte aan structuur en begeleiding. Als je hierin je kind herkent, dan kan de BSO+ wellicht uitkomst bieden.  

Zo werkt de BSO+

Op de BSO+ werken we aan het vergroten van de sociaal emotionele vaardigheden van je kind. Tegelijkertijd geven we op een leuke, zinvolle en gestructureerde manier invulling aan de vrije tijd van je kind. Je kind zit in een kleinere groep dan op een reguliere BSO. Elke dag zijn er vaste pedagogisch medewerkers aanwezig die er steeds voor zorgen dat de dag er ongeveer hetzelfde uitziet. Hierdoor is de dag voorspelbaar voor je kind wat hem of haar een veilig gevoel geeft.

Samenwerking en begeleiding

De BSO+ is een samenwerkingsverband van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Juvent. Een gedragsdeskundige van Juvent geeft de pedagogisch medewerkers ondersteuning bij de begeleiding/behandeling van je kind.
De begeleiding/behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het stimuleren van gewenst gedrag
  • Het aanleren van nieuwe vaardigheden
  • Het bevorderen van positief contact
  • Het omgaan met ongewenst gedrag

Samen op zoek

Onze afdeling Klantcontact helpt je graag bij het vinden van de opvang die je zoekt.
Zij zijn bereikbaar via klantcontact@kinderopvangzvl.nl of 0115-612368.
Ook kan je vrijblijvend contact opnemen met een van onze BSO+ groepen.