Kansen en klachten

Kritische ouders met tips, advies, klacht of compliment
Laat het ons weten! Deze signalen helpen ons onze opvang voor je kind te verbeteren en dat willen we graag.

Heb je een tip? Zie je een kans? Vul een kanskaart in!

Een kanskaart is een kaart die op alle locaties klaarligt. Deze kan door iedereen worden ingevuld. Ideeën, tips, opmerkingen of kleine klachten kunnen op deze kaart ingevuld worden. Ben je ouder, grootouder, personeelslid, kind, gastouder: gebruik dan de kanskaart en geef deze af op een locatie, stuur hem op naar kantoor of vul het klachtenformulier in en vink aan of je een melding, kans, tip of compliment wil aandragen. Je krijgt binnen twee weken te horen wat gedaan wordt met je tip.


Wat doe je als je een klacht hebt?

Kinderopvang is mensenwerk. Alle werknemers van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen doen hun werk zo goed mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat je als klant altijd tevreden bent. De eerste stap is je onvrede bespreken met de betrokken medewerker. Meestal zal de lucht klaren na dit gesprek, maar niet altijd. Je kunt vervolgens je ongenoegen bespreken met de senior pedagogisch medewerker. Wordt de klacht dan nog niet opgelost dan vul je een klachten formulier in. De afhandeling hiervan mag maximaal 6 weken duren.

De laatste stap die je kunt nemen is de klacht indienen bij de externe klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten: de geschillencommissie voor kinderopvang. Op de website van de geschillencommissie kunt je meer informatie vinden. Van de geschillen commissie ontvangen wij jaarlijks een klachtenverslag over het voorgaande jaar

400_klachtenvrij-pin-2022.pngKlachtencoördinator

We hebben ook een eigen klachtencoördinator. Wanneer je advies wil over het indienen van een klacht kun je bij de klachtencoördinator terecht. Elke ingediende klacht wordt gemeld bij de klachtencoördinator, die op een tijdige en correcte behandeling van de klacht toeziet.

Zorgen die niet passen bij een kans of klacht

Hebt u zorgen waarvan u vindt dat ze niet passen bij een kans of klacht? Neem dan contact op met de klachtencoordinator of unit manager van uw locatie. Zij kunnen u helpen uw zorgen bespreekbaar te maken of schakelen iemand in die daarbij kan helpen. Contactgegevens van de unit manager vindt u in het pedagogisch werkplan in de ouderapp (onder locatie) of op deze site bij de locatie waar u opvang afneemt.