Pluspunten KOZV

Wat beleeft mijn kind allemaal op het kinderdagverblijf?

Met de nieuwe app is het nu nog makkelijker om op de hoogte te blijven! Ook het doorgeven van vakantie, het aanvragen van extra dagen én de heen-en-weer-communicatie tussen het brengen en halen gaat via de app. Soms zie je, op de dag dat je kindje op het kinderdagverblijf zit, al een fotootje voorbij komen. Speciaal voor jou. Hoe leuk is dat! Uiteraard allemaal in een veilige en afgeschermde omgeving. 

Flexibiliteit

Is uw werk flexibel, dan is onze opvang ook flexibel! werkt u in ploegendienst of hebt u wisselende diensten in de zorg dan kunt u opvang afnemen wanneer dat voor u nodig is. Tegelijkertijd zorgen wij voor stabiliteit voor de kinderen door de inzet van onze vaste pedagogisch medewerkers op de groep.


Warme maaltijden

We bieden op álle vestigingen, die tot 18u open zijn, warme maaltijden aan. De combinatie van werken en een gezin wordt op deze manier nog makkelijker. Geen gehaast meer met eten als kinderen op tijd bij een sportvereniging of andere activiteit moeten zijn!

Ouders, kinderen en de meeste pedagogisch medewerkers zijn enthousiast over de maaltijden. Ze smaken goed, zijn gezond en van goede kwaliteit.

U kunt door middel van strippenkaarten de maaltijden afnemen. Een maaltijd kost € 2,50 per stuk. Er zijn ook speciale maaltijden voor kinderen met allergieën beschikbaar.

Hulp bij aanvragen toeslag


Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die beiden werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk ontvangen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Deze toeslag dient je zelf aan te vragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.

Ouders sluiten een overeenkomst met een kindercentrum en betalen zelf de factuur. De inkomensafhankelijke overheidsbijdrage én de werkgeversbijdrage van de opvangkosten ontvangen de ouders via de Belastingdienst. Je netto kosten zijn dus bijna altijd veel lager dan de bruto kosten.
Je kunt kiezen of u de kinderopvangtoeslag zelf wilt ontvangen, of dat je het direct naar Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen laat overmaken. Het voordeel van deze laatste mogelijkheid is dat je dan van KOZV maandelijks een nota ontvangt waarop je alleen jouw eigen deel, dus alleen de netto kosten, moet betalen. Je kunt dit aangeven op het aanvraagformulier voor kinderopvangtoeslag. Hiervoor vul je het rekeningnummer van KOZV in: IBAN nummer NL89ABNA0630976295.

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de maand waarin je de aanvraag doet tot de maand ervoor. Vraag kinderopvangtoeslag daarom op tijd aan! Sinds januari 2012 is het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen. Wijzigingen kun je nog wel achteraf doorgeven aan de belastingdienst. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag kan ingewikkeld zijn, daarom bieden wij je gratis hulp bij het aanvragen van jouw kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst.

Je kunt hiervoor een afspraak maken via het hoofdkantoor tel 0115-612368, bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur.
Via email kan ook: toeslagen@kinderopvangzvl.nl

Om je goed te kunnen helpen hebben wij het volgende nodig:

  • DigiD van beide ouders of verzorgers
  • Salarisgegevens van beide ouders of verzorgers

 

Opvoeden

Onze kinderen zijn onze grootste schatten, maar af en toe valt opvoeden niet mee!
Gelukkig hoeven we niet alles alleen te doen en kunnen we op verschillende manieren hulp krijgen als we eens met een opvoed vraag zitten.
Eerste aanspreekpunt als je eens ergens mee zit kan de pedagogisch medewerker van jouw groep zijn. Zij hebben een schat aan ervaring en soms is een tip al genoeg om je op weg te helpen.
Stel je je vraag liever niet aan de pedagogisch medewerker van de groep, dan kun je ook bij onze Intern Begeleiders of coaches terecht. Onze IB-ers en coaches ondersteunen de groepen onder andere bij het maken van plannen van aanpak als dat nodig is. Zij kunnen je ook helpen bij een opvoedvraag. Je kunt jouw vraag stellen via email: opvoedvragen@kinderopvangzvl.nl

Ook bij de gemeenten kun je terecht met opvoedvragen:

  • Gemeente Sluis: Porthos, Nieuwstraat 2, 4501 BD  Oostburg, 14 0117.

  • Gemeente Terneuzen: Aan-z, Markt 1, Axel, 14 0115

  • Gemeente Hulst: Hulst voor elkaar, Grote markt 24, Hulst, 14 0114

Op de website opvoeden.nl vind je ook allerlei informatie over opvoeden en opgroeien van baby tot puber

Blijf niet te lang lopen met zorgen, vragen of twijfels. Soms is even er over praten al voldoende om je weer op weg te helpen!