Oudercommissies

Ouderbetrokkenheid en medezeggenschap van ouders vinden we erg belangrijk. Dit is geregeld via de lokale oudercommissies. Praat je graag mee over de algemene zaken t.a.v. de opvang van je kind, ben je geïnteresseerd in het beleid t.a.v. voeding, bewegen en activiteiten dan ben je van harte welkom in één van deze commissies. De contact gegevens van de lokale oudercommissie kun je opvragen op de groep.

 Inspraak voor gastouders

De inspraak voor gastouders is geregeld via de Klankbordgroep. In de klankbordgroep adviseren gastouders ten aanzien van het beleid met betrekking tot gastouderopvang en denken ze mee over de inhoud en uitvoering in de praktijk. Ook de klankbordgroep is daarmee een zeer welkom inspraakorgaan voor onze organisatie. Contact kan via klankbordgroepgob@kinderopvangzvl.nl