Meldingsformulier

Via het meldingenformulier op deze pagina kunnen we als medewerkers van kinderopvang Zeeuws Vlaanderen belangrijke zaken doorgeven waarvan we als organisatie kunnen leren. We werken volgens de normen van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) wat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen we laten zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening, oa door alert te zijn en belangrijke zaken te melden aan elkaar.

Via het meldingsformulier kunnen we verschillende zaken doorgeven.

 • Afwijking: er wordt niet gewerkt volgens de normen van HKZ of onze beleidsafspraken.
 • Compliment: je wilt een groep, afdeling of collega een compliment maken
 • Idee: je hebt een idee dat goed is voor de hele organisatie
 • Tip: je hebt een tip voor collega's
 • Signaal; je hoort van ouders dat ze liever iets op een andere manier geregeld zien, of je ziet bij een concullega iets dat heel goed ook bij KOZV zou passen. Geef je Tip door!
 • Klus: er moet een klus gedaan worden op je groep
 • Klus urgent: er is een klus op je groep die snel opgepakt moet worden
 • Ongeval klein of groot: je moet ongevallen registreren, ook voor de GGD en om te zien of we werken met materialen ed die misschien niet goed of gevaarlijk zijn. Betreft je ongeval een bed of box of iets dergelijks of is het een ernstig ongeval? dan vul je dit in voor kantoor.
 • Verbeterpunt: Kom je iets tegen dat beter had gekund? bv je bent te laat voor de vroege dienst? Maar ook in het beleid kunnen dingen zitten die beter kunnen. Dan vul je dit in.
 • Klacht: heb je een klacht over een bepaalde gang van zaken binnen KOZV? Vul dan klacht in.
 • Kans: zie je mogelijkheden voor KOZV om dienstverlening te verbeteren? Vul dan kans in.
 • Verbetering document: Kom je iets tegen in de documenten dat beter kan? We horen het graag!
 • Calamiteit: heb je een calamiteit meegemaakt? Leg het vast via dit formulier.

Meldingsformulier intern